Breedte:
Gebruik de breedte (<38) als getalsbasis: